Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Tjänster
Inspirationsseminarium
Tillväxt och förändring skapas av inspirerade människor med visioner.
Inspireras och lär av en framgångssaga.


Klusterprofil och utvärderingar
Pedagogiskt verktyg som visar företagens verklighet och drivkrafter. Den utgör underlag för ett effektivt kluster- och strategiarbete.

Marknadsstrategi för klusterinitiativ
Förmågan att kunna kommunicera och attrahera är avgörande för framgångsrika initiativ.

Projektledning och processtöd.
Aktörers olika kompetenser och uppdrag kan med kreativ projektledning och kvalificerat procsstöd utvecklas till hävstång i utvecklingsprocesser.

EU-projekt
Framgångsrik projektfinansiering - hur gör man?


Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se