Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Marknadsstrategi för klusterinitiativ


Tillväxt handlar till stor del om förmågan att kunna kommunicera och attrahera. Det finns metoder som kan göra kommunikationen till en mycket medveten del av arbetet.


Klusterbyhggande är en lång process som kräver uthållig kommunikation. Olika faser kräver olika kommunikationsinsatser med olika budskap till olika målgrupper. Genom att upprätta en kommunikationsstrategi kan man systematiskt hantera frågorna ”vad”, ”vem”, ”hur” och ”varför”.

Med nätverksmarknadsföringens principer som grund, kan arbetet bli effektiv. Nätverksmarknadsföring innebär att man dels använder aktörerna som språngbräda och dels att aktörerna efterhand kan använda initiativet som språngbräda.

Kontakta Addendi för mer information.


Tillbaka till Tjänster

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se