Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Om Addendi AB

Addendi stödjer tillväxtinitiativ som bygger på kluster och innovationssystem.

Idén är att tillföra kunskap baserat på praktiska erfarenheter genom ett nätverk av experter.

Företaget utför analyser, strategier, klusterplaner, projektutveckling, projektledning, processtöd, utvärderingar, strukturfondsansökningar, marknadsplaner, utbildningar och inspirationsseminarier.

Addendi har utvecklat pedagogiska verktyg och metoder som underlättar arbetet med att bygga framgångsrika klusterinitiativ och innovationssystem.

Uppdragsgivare är bl a tillväxtinitiativ, regioner, företag, myndigheter, högskolor och universitet i Norden.

Företaget leds av Tage Dolk, klusterarkitekt.
Tel: 0708 22 11 00
Mail: tage@addendi.se


Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se