Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Projektledning, processtöd och projektfinansiering

Projekt och processer med många olika aktörer inblandade kräver stor förståelse för alla aktörers drivkrafter.

Näringslivets krav på lönsamhet, forskares krav på vetenskaplig höjd och politikers behov av väljarstöd kan tyckas svåra att förena.

Men i ett framgångsrikt arbete med kluster- och innovationssystem kan dessa krafter bli till hävstång för varandra.

Många projekt kräver arbete med såväl finansiering, bemanning, kommunikation och bemanning.

Addendi har ansvarat för projektansökningar inom ramen för ERUF som omfattat 150 milj kr.

I bland kan det finnas anledning att skapa en särskild organisation för att kunna driva verksamheten. Addendi kan ta fram initiativtagaravtal, verksamhetsplan, föreningsstadgar, bolagsordning och andra handlingar som krävs för att bedriva verksamheten.

Kontakta Addendi för mer information.


Tillbaka till Tjänster

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se