Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
EU-projekt

I de flesta kommuner finns behov att ytterligare utveckla strukturerna för att stärka näringslivet och öka sysselsättningen. Resurser för sådana initiativ kan ibland vara svåra att skaffa.

För tillfället finns dock goda möjligheter att få tillgång till resurser, eftersom EU har avsatt särskilda utvecklingsmedel för just er kommun och region.

Addendi är specialiserad på näringslivsstärkande projekt som finansieras av EU. Vi inspirerar och hjälper till att formulera projekt. Och vi skriver projektansökningar och hjälper till att starta upp, driva och administrera projekten.

De senaste åren har vi varit ett stöd för många kommuner, regioner och andra aktörer i södra Sverige. Den totala finansieringen av de projekt vi har formulerat har sammanlagt uppgått till över 150 milj kr. Det har varit både stora och små projekt. Exempel på konkreta och bestående verksamheter som Addendis arbete har lett till är klusterinitiativen Media Evolution (www.mediaevolution.se), Mobile Heights (www.mobileheights.org), Packbridge (www.packbridge.se) och Techtank (www.techtank.se).

Ofta börjar en samverkan med att vi genomför en workshop med näringslivsansvariga där behoven för näringslivsutveckling identifieras och diskuteras. Därefter sker ibland en kartläggning


Exempel på uppdragsaktiviteter:

Inspirationsaktiviteter
- grundläggande inspirationsmöte för tjänstemän
- grundläggande inspirationsseminarium för politiker och beslutsfattare
- erfarenheter från framgångsrika projekt

Stöd eller projektledning:
- identifiera projekt
- utveckla projekt
- skriva projektansökan ERUF m fl
- förankra projekt
- rigga samverkansprojekt
- medfinansiera projekt
- bemanna projekt
- upphanda tjänster
- ekonomiadministrera projekt
- delrapportera projekt
- slutredovisa av projekt
- utvärdera projekt

Coaching och utvärdering
- coacha team
- coacha individer
- utvärdera på uppdrag av olika intressenter
Tillbaka till Tjänster

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se