Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Klusterprofil och utvärderingar

För att förstå företagen och stärka ett kluster är det viktigt att förstå de ingående företagens likheter och olikheter.
Utvärdering är viktigt för att uppnå effektivitet.


Företag i kluster har olika drivkrafter och relationer till varandra och till omvärlden.
- Vilka företag kan samarbeta och vilka är konkurrenter?
- Vilka har gemensamma behov och vilka har det inte?
- Var finns tillväxtpotentialen och vilka företagstyper saknas?
- Vilka företag gagnas av ett fördjupat samarbete med omgivande samhälle och universitet?
- Hur stort är behovet av externt kapital?

Ett effektivt sätt är att förstå och tydliggöra denna typ av frågeställningar är att göra en klusterprofil som grafiskt visar företagens kärnkompetens, art, marknad och storlek.

En klusterprofil är grunden för ett operativt arbetete och leder till intressanta samtal mellan beslutsfattare inom näringsliv, politik och högskola samt med klusterbyggare.

Klusterinitiativ och projekt behöver ständigt utvärderas för att vara effektiva. Addendi har erfarenheter och resurser för detta samt anpassade enkätverktyg.

Kontakta Addendi för mer information.


Tillbaka till Tjänster

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se