Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Diagnos intäktsbasen

Lika självklart som ett land behöver exportintäkter, är det att en region behöver intäkter för att utvecklas. Den region som förstår hur regionens intäkter kan öka, har en nyckeln till en blomstrande region.


Genom att först diagnostisera intäktsflödet kan samhället skapa en uppfattning om vad som bör göras.
Alla drivkrafter kan därefter identifieras och mobiliseras i näringsliv och samhälle för att aktivt bygga ett växande och hållbart intäktsflöde till regionen – en stark intäktsbas.

Följande frågor besvaras i en diagnos:
• Hur stor är den?
• Är den stark eller svag?
• Växer eller minskar antalet anställda?
• Ökar eller minskar antalet arbetsställen?
• Hur ser arbetsställenas storleksstruktur ut?
• Hur ser branschfördelningen ut?
• Hur är fördelningen mellan tillverkningsindustri och tjänstesektor?
• Ser intäktsbasens aktörer möjligheter och hot?
• Krävs förnyelseinsatser av samhället?

Addendi ha ett särskilda metoder och ett särskilt visualiseringsverktyg för att pedagogiskt åskådliggöra denna typ av diagnoser.
.Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se