Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
EU-projekt

Bra finansiering av näringslivsprojekt är viktigt för framgångsrika och uthålliga projekt.

Addendi är specialiserad på näringslivsstärkande projekt som finansieras av EU. Vi inspirerar och hjälper till att formulera projekt. Och vi skriver projektansökningar och hjälper till att starta upp, driva och administrera projekten.

De senaste åren har vi varit ett stöd för många kommuner, regioner och andra aktörer i södra Sverige. Den totala finansieringen av de projekt vi har formulerat har sammanlagt uppgått till över 150 milj kr. Det har varit både stora och små projekt. Exempel på konkreta och bestående verksamheter som Addendis arbete har lett till är klusterinitiativen Media Evolution (www.mediaevolution.se), Mobile Heights (www.mobileheights.org), Packbridge (www.packbridge.se) och Techtank (www.techtank.se).

Läs mer under Tjänster - EU-projektTillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se