Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Techtank

Jobb till 1000 är Olofströms kommuns långsiktiga satsning för att utveckla näringslivsstrukturen i Olofström.
Syftet är att stärka, balansera och förnya näringslivet med målet att skapa tillväxt genom fler jobb och fler företag i kommunen.


Inom Jobb till 1000 pågår ett antal olika utvecklingsprojekt där Techtank är en regional satsning med avsikt att utveckla den avancerade teknikindustrin. Initiativtagare är i första hand aktörer i den teknik- och produktionstekniska miljön i Olofström.

I Techtank finns följande initiativ:
- Teknikinitiativet innebär att insatser görs för att stärka den tekniska
kompetensen bland företagen.
- Affärsinitiativet innebär att insatser görs för att balansera beroendet
av lokal fordonsindustri genom att stimulera entreprenörer och företag att göra affärer på nya marknader.
- Nya kompetensinitiativet innebär att insatser görs för att uppmärksamma och analysera nya industrisektorer som växer fram i Sverige och på vilket sätt detta kan utvecklas i Olofström.
- Klusterutveckling – för att marknadsföra och utveckla Techtank och samverkan mellan medlemmarna.

Insatserna görs i samarbete med bl a företag, utbildningsanordnare och offentliga aktörer och är kopplade till det regionala näringslivets behov.

En nyligen genomförd undersökning visar att Olofströms basindustri nu
växer efter tio års kraftig nedgång. Detta skapar nya förutsättningar för handels- och serviceföretag, men är också grunden för en växande kommun.

Addendi har utvecklat strategier och beslutsunderlag.


Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se