Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
AddendiGraph

AddendiGraph är ett visualiserings- och analysprogram med syfte att tydliggöra drivkrafter och strukturer i branscher och klusterbildningar. Det används nu av Vinnova i flera branschstudier under 2012 - 2014.

Inom ramen för VINNOVAs omvärldsbevakning analyseras näringslivets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Nyligen avslutade eller pågående studier inkluderar: Life Science; Fordon; Gruv och mineral; Stål och andra metaller; Kemi; Maritima sektorn; Skog, massa och papper; Informations- och kommunikationsteknik, Energi, Miljöteknik samt Tåg- och järnvägsbranschen. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristiska. AddendiGraph används som visualiserings- och analysverktyg. VINNOVA avser att komplettera studierna med analys av andra näringsgrenar och av andra aspekter av innovationssystemen och uppdatera för att fånga trender, förnyelse och strukturomvandling.


Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se