Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Företag inom fordonsindustrin i Sverige

Nationella, regionala och sektoriella klusterprofiler som underlag för analys- och strategiarbete

Inom ramen för VINNOVAs omvärldsbevakning analyseras näringslivets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar.
Denna studie av fordonsindustrin är inriktad på att kunna identifiera internationellt konkurrenskraftiga kunskapskoncentrationer i landet som utgör viktiga delar av kompetenskluster som ytterligare skulle kunna stärkas, i syfte att öka konkurrenskraften i Sveriges fordonsindustri ytterligare. Denna studie redovisar därför så långt det är möjligt verksamheter där de finns geografiskt. För att inte missa viktiga samband inom koncerner har de stora fordonstillverkarna redovisats i ett separat avsnitt där deras verksamhet framgår.


Addendi har utfört arbetet genom branschexperten Jan-Crister Persson och klusterarkitekt Tage Dolk.


Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se