Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Hållbar region på internationell arena

Regionförbunden i Södra Småland, Kalmar och Jönköping samt Region Blekinge har tillsammans genomfört projektet ”Hållbar region på en internationell arena”.

Projektet, som delfinansierades av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), syftade till att skapa nya marknader för regionens näringsliv och attrahera investeringar till regionen. Detta skulle ske genom att gemensamt profilera Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköping som en hållbar region med en stark kompetens inom framförallt miljö- och hållbarhetsområdet.

Projektet fokuserade på den kinesiska marknaden och byggde vidare på de relationer som till viss del redan fanns mellan regionen och Kinesiska städer. Huvudaktiviteten var medverkan på världsutställningen i Shanghai i oktober 2010, med ett eget arrangemang i den svenska paviljongen.

Projektägaren Regionförbundet Södra Småland och dess samarbetspartners önskade utvärdera projektet. Man gav Addendi AB i uppdrag att genomföra utvärderingen.

Arbetet med utvärderingen har genomförts av Tage Dolk, Jörgen Adolfsson och Pia Holgersson.


Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se