Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Innovativ miljö för produktion och teknikutveckling

Olofström är en industriell miljö för produktion och teknikutveckling och en motor i västra Blekinge, nordöstra Skåne och sydvästra Småland. Yrkeskickligheten att forma plåt och massproducera detaljer, främst till bilindustrin, är av världsklass.

Addendi har genomfört en förstudie där stor vikt lagts vid att förstå vilka lokala drivkrafter det finns till utveckling och förändring och hur dessa ska kunna stärkas, så att en innovativ miljö för produktion och teknikutveckling ska kunna säkerställas. Förutsättningen har varit att aktörer i Olofström själva ska förstå processer och sammanhang. De ska själva kunna ha initiativet för att agera proaktivt. Nya marknader och ny teknik är nycklar för framtiden.

Tre strategiska initiativ föreslås för att stärka drivkrafterna:
- Teknikinitiativet - driver på strategiska tekniska frågor
- Affärsinitiativet - driver på affärsutvecklingen
- Nya kompetensinitiativ – bevakar nya utvecklingsspår

- Ett klusterinitiativ kan efterhand organiseras för att engagera företag och offentliga aktörer. Förstudien innehåller analyser med exempel på åtgärder men även aktiviteter som omedelbart bör genomföras och vilka resurser som krävs.

Målet är att 1 000 nya jobb ska tillkomma under en tioårsperiod inom produktion och teknikutveckling, i första hand baserade på nya marknader och ny teknik.

Arbetet utfördes av Addendi AB genom
- Tage Dolk - kluster och innovationssystem, regional utveckling, projektledning
- Ralph Lerner – industriell företags- och affärsutveckling, industriparker
- Sven Svensson – kluster-, företags- och affärsutveckling
- Anders Edenborg – förändringsarbete och teknikutvecklingTillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se