Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Packbridge

Klusterinitiativet Packbridge ska bidra till ökad innovation, tillväxt och sysselsättning inom förpackningsindustrin.

Den moderna europeiska konsumentförpackningsindustrin har sin vagga i Malmö/Lund och här finns en lång rad internationellt etablerade företag inom förpackningar, logistik, livsmedel och läkemedel. Här föreligger de allra bästa förutsättningar för att skapa ett framgångsrikt klusterinitiativ. Livsmedel och drycker representerar nämligen cirka 70 % av alla förpackningar som används. Lägger vi till läkemedel och medicinska produkter talar vi om mer än 80 %.

PackBridge har avsikten att jobba gränslöst för att förstärka helhetstänkandet och relationerna mellan aktörerna i värdekedjan för konsumentprodukter regionalt, nordiskt och internationellt.
Inom PackBridge kommer en mängd olika nätverks- och korsbefruktande aktiviteter, som även inkluderar andra kluster i regionen, att bedrivas. Många kreativa lösningar och innovativa produkter kommer att uppstå i kontaktytorna i värdekedjan, men också i de ”vita fälten” mellan olika branscher. Samarbetet handlar om att använda befintliga resurser på ett smartare sätt samt att attrahera företag, människor och kapital till regionen.

Initiativet till PackBridge har tagits av förpackningsindustrin. Å&R Carton AB, Flextrus AB, Nordvalls AB har tillsammans med offentliga aktörer bildat en organisation till vilken 30 andra företag i förpackningsindustrin anslutit sig på kort tid. Aktörena har förbundit sig att bidra med ekonomiska och personella resurser för att skapa en av världens ledande arenor för forskning, innovation, entreprenörskap och företagande inom området förpackningar för konsumentprodukter.

Addendi AB har på uppdrag av initiativtagarna till klusterinitiativet ansvarat för framtagning av

- Förslag till verksamhetsplan med budget 2010-2013
- Förslag till legal organisation med initiativtagaravtal, föreningsstadgar och bolagsordning
- Strukturfondsansökan

Arbetet har koordinerats av Tage Dolk.


Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se