Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Mobile Heights Business Center

Mobile Heights Business Center - en accelerator för nya ICT-företag

I mars 2009 startades Mobile Heights Business Center som ett pilotprojekt för att genom avknoppningar stärka tillväxten inom telekomindustrin i Södra Sverige. Teknopol bedriver projektet på uppdrag av Mobile Heights - med b la SonyEricsson, Ericsson och TeliaSonera. Förtagen bidrar med sina egna resurser i olika skeden av affärsutvecklingsprocessen.

Teknopol AB är specialiserat på affärsutveckling av högteknologiska, tidigt företag med betydande ekonomiska och tillväxtpotential. Teknopols uppgift är att underlätta skapandet av fler framgångsrika tillväxtbolag, främst inom Life Science, bioteknik, livsmedel, Cleantech, Moving Media och Telecom. Det gör vi genom traditionell verksamhetsutveckling samt i stora projekt att hjälpa branscher och regioner för att skapa spinnouts och attrahera kompetens, säger Marianne Larsson MHBC.

Addendi har medverkat med rådgivning avseende projektorganisering och finansiering genom Tage Dolk.


Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se