Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
TelecomCity

Ett nätverk för IT och telekommunikation - där människor och företag växer.

TelecomCity är vad man kallar en”hot spot” inom IT och telekombranschen. Här grundades en av de första och sedermera största mobiloperatörerna som var med och utvecklade den svenska mobilmarknaden. Idag finns, bland många andra, Ericsson och Telenor med i TelecomCity, liksom en mängd innovativa produkt- och tjänstebolag. I nätverket ingår också Blekinge Tekniska Högskola med fokus på utbildning och forskning inom telekom och tillämpad IT samt Karlskrona kommun. Sedan mitten av 90-talet har företagen i TelecomCity arbetat med att utveckla produkter, tjänster och lösningar som effektiviserar företag och förenklar människors vardag.

Addendi svarar för rådgivning och marknadsutveckling genom seniorkonsulterna Sven Svensson och Johan Sandberg.

Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se