Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Fordonsklustret i sydöstra Sverige

Uppdraget har varit att kartlägga fordonsindustrin och dess betydelse för sydöstra Sverige samt bidra med reflektioner, scenarier, analyser och idéer.

År 2005 fanns i Olofströmsregionen och i Blekinge 43 företag med 6 812 anställda. I november 2008 finns enligt preliminära uppgifter 43 företag med 5 956 anställda. Kända varsel och uppsägningar i november 2008 var 1 206 personer. Varsel och uppsägningar förändras dagligen i och med den globala fordonskrisen. Syftet med redovisningen är att identifiera regionala styrkeområden baserat på fordonens teknologiområden samt översiktligt visa omfattning och lokalisering. Sammanfattningsvis kan konstateras att regionens styrkeområde är ”Karosseri och chassi” med en tydlig koncentration i Olofström. I denna grupp ingår verksamheter, ofta teknikintensiva företag, som arbetar med kaross, dörrar, fönster, tank, hjul, hjulupphängning, bromsar, hydraulik m m.
Fordonsindustrin har stor betydelse för såväl lokal kommersiell service som lokal offentlig service i regionen. Det innebär att av den totala befolkningen på 115 000 invånare i Olofströmsregionen är ca 30 000 personer eller ca 25 – 30 % beroende av fordonsindustrin på ett eller annat sätt, alltså mer än var fjärde person.

Studien har gjorts av Jan-Christer Persson och Tage Dolk.Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se