Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
MICT Southern Sweden – ett virtuellt klusterprojektet

Informations-, kommunikations- och medieindustrin har haft och kommer att ha en stark tillväxt i världen. Nya tekniker, beteenden, kontakter och behov av nya upplevelser driver en global utveckling av nya affärsmodeller, företag och tjänster.

I södara Sverige har ICT-branschen med inriktning mot mobil kommunikation, utvecklats starkt de senaste decennierna. Mycket tack vare företagssatsningar, ett offentligt utvecklingsarbete, satsningar på högre utbildning och forskning samt framgångsrika företagsrekryteringar. Parallellt med denna utveckling har satsningar på kreativa näringar inom Rörliga Media såsom film, TV, digitala spel gjorts. Potentialen för ytterligare tillväxt är stor i såväl inom de olika branschsegmenten, men framförallt i de synergier som kan uppstå i mötet mellan dessa. En fördjupad samverkan mellan Skåne och Blekinge samt samverkan i Öresunds- och Östersjöregionen kan ge tillväxten ytterligare tillväxtkraft.

Syftet med Initiativet MICT Southern Sweden är att stärka regionens konkurrenskraft genom att ge kraft åt fyra Triple Helix-baserade klusterinitiativ och förstärka samverkan mellan dessa för att uppnå synergier och skalfördelar.

Under en förstudie hösten/vintern 2007/2008 formerades samarbetet och projekten formulerades.

Under åren 2008 - 2010 kommer 1500 – 2000 jobb att skapas i de fyra kluster-initiativen Mobile Heights, TelecomCity, NetPort och MMSS. Ca 750 av dessa jobb är direkt relaterade till åtgärder i de fem strukturfondsprojekten ICT Skåne, ICT Blekinge, MMSS, Netport Experience och Invest in MICT. För varje projekt finns en fördjupad projektbeskrivning. I den översiktliga beskrivningen och redovisas hur samverkan mellan klusterinitiativen och projekten kommer att ske.

Koordineringsarbetet har utförs av Tage Dolk och Jörgen Adolfsson.Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se