Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Media Evolution

Klusterinitiativet Media Evolution ska bidra till ökad innovation, tillväxt och sysselsättning inom mediebranscherna i Skåne och Blekinge.

Produktionen av nya digitala medier i Skåne och Blekinge är sedan början av 2000-talet inne i ett mycket dynamiskt skede. Med nya digitala medier avses här film, tv- och datorspelsproduktion för nya medier och digitala plattformar.

Alltsedan 2004 har ett omfattande arbete bedrivits i Region Skånes regi för att stärka och utveckla rörlig bild och filmproduktion i Skåne. Ytterligare resursförstärkningar i filmfonden har bland annat resulterat i fler framgångsrika satsningar i Ystad Studios; till exempel BBC-inspelningar av Henning Mankells Wallander-romaner. Också datorspelsföretagen uppvisar en synnerligen positiv utveckling där Malmöföretaget Massive Entertainments internationella framgång med nya spelet World in Conflict. Årets datorspelsmässa Nordic Game innehöll fler seminarier och föreläsare än någonsin tidigare och lockade över tusen besökare.

Uppbyggnaden av klusterinitiativet har pågått under 2008 -2010.

Grundpelarna i det nya klusterinitiativet är nätverket för crossmedia Media Mötesplats Malmö, datorspelsnätverket NetPort Karlshamn, talangforum Boost Helsingborg och Film i Skåne. Till klusterkärnan hör också medieföretag som Scandvision och Sydsvenska Dagbladets Digitala medier samt Malmö Högskola och Blekinge Tekniska Högskola samt de hundratalet medieföretag som har blivit medlemmar under 2009.

Klusterinitiativet har formulerats med följande verksamhetsområden
- Klusterstrategi och klusterledning
- Affärsutveckling
- Forskning och utveckling
- Utbildning och rekrytering
- Marknadsföring och kommunikation
- Klusterexpansion
- Kreativa noder

Addendi AB har på uppdrag av initiativtagarna till klusterinitiativet ansvarat för framtagning av:
- Förslag till verksamhetsplan med budget 2009-2011
- Finansiering på 75 MSEK under tre år.
- Förslag till legal organisation med initativtagaravtal, föreningsstadgar och bolagsordning.
- Initial ledning av verksamheten

Arbetet har utförts av Tage Dolk och Jörgen Adolfsson.Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se