Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Mobile Heights

Klusterinitiativet Mobile Heights samlar näringsliv, akademi och offentliga aktörer i en stark organisation för att gemensamt driva på utvecklingen inom mobil kommunikation i Skåne.

Det skånska klustret inom mobil kommunikation startade med Ericssons etablering av ett utvecklingscenter för mobiltelefoner i Lund 1984. Sedan 2001 har Sony Ericsson och Ericsson (Ericsson Mobile Platforms) växt med 3 400 personer.
Lund har på kort tid utvecklats till ett av världens starkaste center inom mobiltelefoni. Förutom Sony Ericsson och Ericsson Mobile Platforms omfattar Skånes mobiltelefonikluster företag såsom The Astonishing Tribe AB, Scalado, Tactel, Softhouse, Anoto, Wayfinder, Axis. Den starka forskningsmiljön i Lund har genererat små nya forskningsbaserade företag som t ex Zi Decuma. Vidare finns ett antal konsultföretag inriktade på mobil kommunikation, som t ex Teleca och Telelogic. På nära håll finns även Nokias utvecklingscenter i Köpenhamn

Lunds Tekniska Högskola, Malmö Högskola och Blekinge Tekniska Högskola står för regionens kunskapsinfrastruktur. De har utvecklat kompetens parallellt med näringslivet och länkarna mellan näringslivet och den akademiska världen är därför många.

Ett klusterinitiativ har under 2008 formulerats med följande verksamhetsområden
- Strategy and Management
- Research and Innovation
- Competence
- Marketing and Communication
- Cluster expansion
- Business co-operation

Addendi AB har på uppdrag av initiativtagarna till klusterinitiativet Sony Ericsson, Ericsson, Telia Sonera, Region Skåne, Lunds Tekniska Högskola och Malmö Högskola ansvarat för framtagning av
- Strukturfondsansökan
- Förslag till verksamhetsplan med budget 2008-2011
- Förslag till legal organisation med initativtagaravtal, föreningsstadgar och bolagsordning
- Kommunikationsplattform
- Digital synlighet

Arbetet har koordinerats av Tage Dolk. Jörgen Adolfsson har ansvarat för verksamhetsplanen. Resurspersoner har varit Bo Karlsson (avtal) och Svante Carlsson (FoU).

Jörgen Jonsson Imagine AB har ansvarat för kommunikationsplattformen och Milou AB för digital synlighet.Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se