Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Bruttoregionprodukten ökar, företagens lönsamhet ökar, befolkningen växer.
Det går bra för Blekinge.

Men…


...antalet människor som arbetar i regionens intäktsbas minskar!

Det innebär på sikt att köpkraften avtar, att allt fler börjar pendla till sina arbeten – som ligger allt längre bort, att unga människor söker sig till andra regioner.

Det blir en negativ spiral.

En välmående region måste ständigt verka för att utveckla och förnya sin intäktsbas.
Fler anställda människor i intäktsbasen och högre lönesummor ger ökad köpkraft. En växande intäktsbas ökar behovet av lokal handel- och service. Det skapar investeringar i byggnader och infrastruktur. Tillväxten av antalet människor i intäktsbasen och i den lokala servicesektorn leder till ökat behov av offentlig service. Denna tillväxt av den totala arbetsmarknaden skapar en dynamisk arbetsmarknad, som ger unga människor möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Unga människor med trygga arbeten och god ekonomi bygger hus, skaffar barn, startar företag och tror på framtiden.

Det blir en positiv spiral.

Denna rapport har arbetats fram av näringslivsansvariga i länets kommuner och Region Blekinge. Den är ett led i arbetet med att öka insikten om vad vi lever av och att engagera allt fler människor i Blekinge i den ständiga mobilisering som krävs för att stärka och förnya vår intäktsbas – grunden för vår välfärd.
Insikt och motivation är bättre än skrivna program och handlingsplaner. Och ökar förmågan att ständigt ställa viktiga frågor inför vår gemensamma framtid.

Processtöd Tage Dolk och journalisten Jörgen Jonsson.


Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se