Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Klusterprofiler fordonsindustrin 2006, Sverige

- Nationella, regionala och sektoriella klusterprofiler
som underlag för analys- och strategiarbete


Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste exportnäringar. Under årtionden har den utvecklats till en av världens främsta industristrukturer. Men den står inför stora utmaningar. Ägandet koncentreras till allt färre och större aktörer. Produktionskostnaderna pressas genom effektivisering och flyttning till låglöneländer. Miljö, klimat, drivmedel och säkerhet kräver nya tekniska lösningar. Klarar svensk fordonsindustri utmaningarna? Kan ökade satsningar på forskning, utveckling och innovationer stärka fordonsindustrin?

VINNOVA har i samarbete med de svenska fordonsregionerna, Fordons Komponent Gruppen, BIL Sweden, Automotive Sweden, Vägverket och konsultföretaget Addendi AB genomfört en kartläggning av företagen inom den svenska fordonsindustrin.
•Hur omfattande är branschen i Sverige?
•Vilka fordonskluster och kompetenser finns?
•Hur forsknings- och utvecklingsintensiva är fordonsföretagen i Sverige?
•Hur starka är de svenska fordonsregionerna och vilka profiler har de?
Denna studie omfattar 401 verksamheter med 127 000 anställda. Ett 40-tal av företagen bedriver forskning i Sverige, egen eller i samverkan med forskningsaktörer. Var tredje företag bedriver produktutveckling. Antalet anställda som arbetar med FoU-verksamhet är 19 000 -20 000 personer.
Branschen är mycket produktionsintensiv. Mer än hälften av verksamheterna bedriver produktion utan egen forskning eller produktutveckling, vilket innebär att dessa verksamheter är beroende av att forskning och produktutveckling sker i andra led i värdekedjan. Många företag är dessutom beroende av FoU-resurser i andra länder

Addendi har utfört arbetet genom branschexperten Jan-Crister Persson och klusterarkitekt Tage Dolk.


Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se