Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Västra Götaland

Regional klusterprofil Västra Götaland - företag inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknink.

I Västra Götalands-regionen finns 170 företag med tillsammans 7 800 anställda. I regionen finns förutom AstraZenicas största forskningsenhet i Sverige, särskilt företag verksamma inom forskning och företagande inom biomateral och regenerativ medicin.

Rapporten presenteras grafiskt och beskrivs med korta texter. Detta innebär att den lättillgänglig samt att nya samband och åtgärder kan identifieras efterhand av de som är involverade i utvecklingsarbetet

Arbetet har utförts av Anna Sandström, Med. Dr. och bioteknikbioteknik-analytiker och Tage Dolk, klusterarkitekt.

Uppdraget har utförts på uppdrag av Business Region Göteborg.


Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se