Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Klusterprofil Medicon Valley

Nu finns en klusterprofil för hela Medicon Valley, för såväl den danska delen som den svenska.

Klusterprofilen omfattar 235 företag med 35 000 anställda verksamma inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik. Samtliga dessa företag arbetar på internationella marknader. Studien är ett komplement till den svenska studien av nationella och regionala klusterprofiler inom området.

Arbetet har utförts av Stina Grestelius Medicon Valley Academy och Tage Dolk Addendi.

Uppdraget har initierats av VINNOVA och finansierats av Regíon Skåne.

Rapporten går att ladda ner på VINNOVA-länken nedan.


Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se