Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Nytt kunskapscentrum

Addendi har formulerat ett nytt kunskapscentra som i konceptutvecklingsskedet kombinerar etnografisk och kommersiell kunskap

Projektet syftar till att lägga grunden till ett kompetenscentra för tjänste- och applikationsutveckling som på ett nytt sätt identifierar nyttiga och roliga mobila tjänster. Erfarenheter och metodik från projektet Eureka-Celtic Celtic DB Wireless Festival dokumenteras pedagogiskt, som en viktig del i uppbyggandet av kompetenscentrat. I det projektet utvecklas tjänster och ledningssystem som bygger på trådlös teknologi för storskaliga tidsbegränsade evenemang och andra händelser som t ex katastrofer. I Wireless Festival deltar Ericsson, TeliaSonera, Handelshögskolan och MusicLink AB, Hultsfred samt Helsingfors Institute of Information Technology.


Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se