Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Nationella och regionala klusterprofiler i Sverige 2004

Företagskluster inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik.

VINNOVA lägger våren 2005, på regeringens uppdrag, fram en nationell innovations- och forskningsstrategi för bioteknikområdet. Strategiarbetet kräver olika typer av underlag. Ett sådant har bedömts vara nationella och regionala klusterprofiler enligt en metod som ADDENDI utvecklat.

Profilerna tydliggör dels strukturen i branschen och dels klusterbildningar inom olika svenska regioner. Regionerna har dessutom ett gemensamt och aktuellt material som underlag för dialog om likheter och olikheter.

Profilerna kommer även att användas för internationella jämförelser.

Uppdraget har utförs av ADDENDI på uppdrag av StockholmBio, UppsalaBio, Region Skåne, Business Arena Göteborg, Region Västra Götaland, Biomedley Linköping, Umeå Biotech, AMS, ViNNOVA och VISANU.

Arbetet har utförts av bioteknik-analytikern Anna Sandström och klusterarkitekten Tage Dolk. Resurspersoner har varit professorerna Jan-Evert Nilsson och Svante Carlsson.

Rapporten kan beställas på VINNOVAS hemsida.


Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se