Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Trådlösa Förbindelser


Ett regionalt innovationssystem för mobila applikationer och tjänster


Uppdraget är att utifrån de befintliga lokala innovationssystemen i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn skapa ett ledande internationellt innovationssystem inom det framväxande trådlösa samhällets teknologier.

Trådlös kommunikation befinner sig i dag där elektriciteten befann sig vid förra sekelskiftet och har förutsättningar för att spela rollen som tillväxtmotor under lång tid. Sverige har en stark ställning inom såväl trådlös teknik som trådlösa applikationer och tjänster. Av Teknisk Framsyns genomgång av teknik- och kunskapsområden framstår mobil kommunikation som ett av de tre områden inom vilka Sverige har den starkaste internationella positionen.

I Blekinge har det under 1990-talet vuxit fram starka kluster inom programvaruteknik och mobilkommunikation. I dag har regionen många företag inom trådlös kommunikation. Ingen region i Sverige uppvisar en så stor industriell specialisering inom detta område.

Projektägare är Ericsson, UIQ Technology och Vodafone. De tre kommunerna genom TelecomCity, Soft Center Network och NetPort.Karlshamn samt Blekinge Tekniska Högskola.

Addendi är processledare.


Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se