Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Klusterkunskap

Behovet av ökad kunskap hur framgångsrika kluster- och innovationssystem kan utvecklas är stort såväl i Sverige som internationellt.

Addendi deltar kontinuerligt i arbetet med att öka kunskapen hos staliga, regionala och kommunala myndigheter hur starka kluster och innovationssystem kan skapas.

Seminarier, utbildningar inom "Triple Helix Management", workshops är exempel på genomförda uppdrag.

Inspirationsseminarier har genomförts i Stockholm, Riga, Mälardalen, Kolding, Gävle, Sandviken, Östersund, Örebro, Piteå, Åre, Eskilstuna, IntenetBay - Luleå, Jönköping, Karlstad, Avesta, Gällivare, Kalix, Fiber Optic Valley - Hudiksvall, Triple Steelix - Dalarna, IGIS - Lycksele, Skövde, Mariestad ......

Vissa aktiviter sker tillsammans med näringsdepartementet, DahménInstitutet, EuroFutures, FBA m fl.

Addendi medverkar i boken "Att mobilisera för regional tillväxt" utgiven på Studentlitteratur.


Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se