Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Blekinge Forskningsstiftelse


Kompetensarena för Mobil kommunikation - www.wi.se


Addendi AB har åt Blekinge Forskningsstiftelse utfört ett uppdrag med syfte att inrätta en arena för kompetenssamverkan inom mobil kommunikation.

Arenan skall ses som en fördjupning av det framgångsrika tillväxtarbete som bedrivits i regionen under det senaste decenniet samt av en väl fungerande klusterverksamhet inom telekommunikation/IT som innefattar Blekinge Tekniska Högskola, näringsliv och samhälle.

Arbetet har bedrivits i samråd med en referensgrupp utsedd BTH:s fakultetsnämnd och i dialog med företag, forskare och offentliga aktörer.

Förstudien resulterade i etablerandet av WI.SE - Wireless Initiative. Den innefattande även finansiering, rekrytering och uppstart.


Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se