Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Klusterprofil Stockholm/Uppsala BioRegion


Bioföretagen i Stockholmsregionen utgör hälften av Sveriges hela bioindustri. Antalet företag är ca 230 st med tillsammans närmare 20 000 anställda.


Addendi har på uppdarg av Stockholm Bio Region tagit fram en klusterprofil för bioteknikföretagen och företagen inom medicinsk teknik i Stockholm, Uppsala, Södertälje och Strängnäs. Syftet var att identifiera olika klustergrupper som underlag för ett framgångsrikt utvecklingsarbete i innovationssystemet.

Rapporten presenteras grafiskt och beskrivs med korta texter. Detta innebär att den lättillgänglig samt att nya samband och åtgärder kan identifieras efterhand av de som är involverade i utvecklingsarbetet

Arbetet har utförts av Anna Sandström, Med. Dr. och bioteknik-analytiker, Tage Dolk, klusterarkitekt och Svante Carlsson, professor/riskkapitalist.Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se