Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Vodafone AB

Addendi koordinerar Vodafones FoU-program Mobil Framtid.

Vodafone avsatte FoU-medel i samband med att man fick tillstånd att bygga ett 3G-nät tillstånd i Sverige. Avtal träffades med högskolor om treåriga samarbeten för att gemensamt bedriva forskning och utveckling inriktat på mobila tjänster inom både dagens mobilnät som morgondagens 3G-nät.

Studentprojekt som skapar inspiration och engagemang i arbetet med att förstå och synliggöra värdet av nya mobila tjänster. Forskningsprojekt med avsikt att långsiktigt förstå nya beteenden och drivkrafter.

Vodafones vill stimulera framtagandet av nya mobila tjänster. Högskolorna och Universiteten vill främja kärnverksamheterna: grundutbildning, forskarutbildning samt god samhälls- och näringslivsutveckling.

Deltagande aktörer: Luleå tekniska universitet, Högskolan i Dalarna och Blekinge Tekniska Högskola


Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se