Projekt                  Tjänster                  Om Addendi
Kista Science City


Kista Science City är ett internationellt ledande IT-kluster.


Addendi har utfört en klusterprofil som beskriver drivkrafter och relationer hos de befintliga företagen. Den utgör ett diskussionsunderlag för olika typer av insatser för att stärka klusterdynamiken.

Arbetet har utförts av IT-analytikern Per Hjertén, professor Svante Carlsson och klusterarkitekt Tage Dolk.

Klusterprofilen omfattar 228 företag.

Uppdragsgivare: Stiftelsen Electrum och Kista Science City AB


Tillbaka till Projekt

Address: Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sweden. Mail: info@addendi.se