Inspirationsseminarium

Bli inspirerad och lär av en framgångssaga.

Karlskrona har omvandlats från en ort som bygger på industriella verksamheter med låga löner och militär dominans, till en ort där kunskapsintensiva och högteknologiska verksamheter är ryggraden. På fem år har Karlskrona-regionen frambringat över 3000 nya kunskapsintensiva jobb. Miljön attraherar och genererar nu ständigt nya företag som utvecklar tjänster och produkter av världsklass. Den relativa tillväxten av lönesummorna i privat sektor har varit bland de högsta i Sverige under 1990-talet. År 2001 utsågs Karlskrona till årets tillväxtkommun i Sverige.

Vad gjordes bra – och framförallt, vilka misstag gjordes, som andra kan lära av?

Tage Dolk var utvecklingschef i Karlskrona kommun och projektledare för TelecomCity under denna tillväxt. Han har nu utvecklat ett inspirerande seminarium för andra regioner och grupper i samhället.

www.telecomcity.org: http://www.telecomcity.org
Läs i HudiksvallsTidning: http://www.ht.se/20031030/artiklar/H1_20031030_013_1_3.htm
Läs Program Kolding: http://www.proinvent.dk/arrangementer/2004/efteraarskonf2004.asp

Tillbaka till Tjänster